Slovenská Dogma

Manifest Dogma W4: čítanie pre webdesignerov


Manifest Dogma W4 (W4D) vznikol ako súkromná inicitíva skupiny webdesignérov. Jeho cieľom je vytýčenie stratégie pre tvorbu webu podľa prísne vymedzených pravidiel. Nechce definovať žiadne obecne záväzné normy. Iba predpisuje jeden z mnohých možných spôsobov tvorby webu. Dodržanie týchto postupov má zaistiť všeobecne prístupné, bezbariérové a prehľadné dokumenty. Ktokoľvek tieto pravidlá môže použiť, nemusí ich však použiť nikto – nepopierame, že kvalitný web sa dá vytvoriť i inými postupmi.
Pokiaľ sa však ktokoľvek rozhodne niektorú zo zásad (alebo všetky) dodržať, autori W4D mu zaisťujú, že tím prospeje prístupnosti a použiteľnosti svojich prezentácií. Nič viac neponúkame a nič viac po nikom nechceme.

Môže sa Vám ešte páčiť...