zvon sa premenoval na z a čo na to Koubovi?

You may also like...