Česká firma COMAX ma prihlásila

Došiel mi newsletter. Autorom je česká firma, firmička, ja neviem čo vôbec. Ale zrejme si povedali, že majú málo prihlásených záujemcov o newsletter. Tak si zrejme zadovážili nejaké adresy a hopsa rozposlať.
Poslali nejakú hovadinu, ktorá sa nedokázala ani zobraziť. Nejaké pako vo firme si myslí, že farebný cirkus v maili sa vyobrazí každému príjemcovi. Také isté marketingové pako si zrejme myslí, že bohovská vec ten mejl. Oni budu všetci šťastní keď sa dozvedia, kde môžu predrbať svoje prachy.
Práve som sa ich opýtal ako to mysleli. Ak odpovedia a náhodou niekde vyhrabú môj osobný súhlas na zasielanie newsletrov z ich firmy, kľudne to tu uvediem.
Zatiaľ sú pre mňa samozrejme naďalej spameri.


Prepis hlavičky:
Return-Path:
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.60 (1.212-2003-09-23-exp) on be1.zmail.sk
X-Spam-Report: * 0.3 NO_REAL_NAME From: does not include a real name * 0.2
MIME_HTML_ONLY BODY: Message only has text/html MIME parts * 0.1 HTML_MESSAGE BODY: HTML
included in message * 1.5 HTML_IMAGE_ONLY_02 BODY: HTML: images with 0-200 bytes of words
* -0.0 BAYES_44 BODY: Bayesian spam probability is 44 to 50% * [score: 0.4997] * 3.2
MSGID_FROM_MTA_SHORT Message-Id was added by a relay
X-Spam-Status: Yes, hits=5.3 required=5.0 tests=BAYES_44,HTML_IMAGE_ONLY_02,
HTML_MESSAGE,MIME_HTML_ONLY,MSGID_FROM_MTA_SHORT,NO_REAL_NAME autolearn=no version=2.60
X-Spam-Level: xxxxx
X-TFF-CGPSA-Version: 1.2.1 (be1.zmail.sk)
X-TFF-CGPSA-Filter: Scanned
Received: from 213.102.38.227 ([213.102.38.227] verified)
by be1.mail.zoznam.sk (CommuniGate Pro SMTP 4.1.8)
with SMTP id 52733734 for *******; Fri, 28 Nov 2003 03:30:59 +0100
From: Comex
To: **********
Subject: AKCE – Prezentace / Kino
X-Mailer: Mail
Reply-To: NewsLetter@comex.cz
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=US-ASCII
X-GCMulti: 1
Date: Fri, 28 Nov 2003 03:31:00 +0100
Message-ID:
Viete čo ma u takýchto blbečkov najviac sere?
Títo si po pár znadaní dajú pokoj. Ale ďalšie hovado už premýšľa nad tým ako vylepšiť výsledky svojich marketingových aktivít a klepe do mejlu nejakú ďaľšiu p*čovinu, ktorá zaujíma nanajvýš jeho. Boha jeho, kedy aspoň Čechom a Slovákom prestane j*bať zo SPAMOVACIEHO MARKETINGU!?

Môže sa Vám ešte páčiť...