Databázový systém HotWAX v.0.96

Paradigm, inak tvorca inej databázy EasyDB, poskytol voľne k dispozícií databázový systém HotVAX.

Môže sa Vám ešte páčiť...