Meranie návštevnosti ukončené

Od počiatku fungovania Spravodaja som nemal v pláne sledovať návštevnosť. Zapojenie Toplistu na Spravodaj pred mesiacom bolo testom, kam sa asi dostanem a podvolil som sa riziku vplyvu tohto merania na mňa a tým pádom aj na obsah Spravodaja. Môžem vyhlásiť, že to má na mňa negatívny dopad a toto riziko som znášal neúmerným správaním sa – sledovanie, kto čo koľko kedy.
V prvom rade chcem poprosiť conBlog, aby ma pri nasledujúcich testoch blogov zahrnul medzi testovanú vzorku – zvyčajne si vyberá prvú stranu z Toplistu. Pohybujem sa tam teraz medzi 20. – 30. miestom a rád by som mal impulzy tým správnym smerom a testy conBlogu nimi sú.
Perlička: moje Toplistové konto je zrejme medzi weblogmi suverénne najstaršie ;-)

Môže sa Vám ešte páčiť...