Revízori na Slovensku ako policajti

Pravdepodobne dôjde k zvýšeniu právomocí revízorov na Slovensku. Ja dúfam, že tieto persóny budú pri prijímaní do zamestnania hlavne prechádzať štandardnými testami a previerkami. Doterajšie problémy: korupčnosť, neuvedomelosť pri práci s osobnými údajmi, zneužívanie osobných údajov, morálna bezúhonnosť. Keďže k osobným údajom budú mať prístup osoby z akejsi firmy zo zákona, musí byť na firmu kladený veľmi vysoký tlak, inak sa zo získavaných údajov ľudí stane predmet neoprávnenej činnosti. Upozorňujem na to predtým ako niekto dá do ruky revízorom takto silný nástroj. (via Otty)

Môže sa Vám ešte páčiť...