Selektívne skrývanie CSS pred prehliadačmi

Síce sa teraz rozbehli tendencie proti CSS trikom, je tu zrejme jedna dôležitá oblasť použitia CSS trikov:
Skrývanie súboru so štýlom pred niektorými prehliadačmi
Zrejme sa nevyhnete pri písaní stránky nutnosti ŠPECIÁLNYM spôsobom zrušiť prístup k CSS súboru pre Netscape Navigator 4.x.
Možno však v priebehu roku 2004 už prihliadanie k NN4 nebude nijako relevantné a my sa už normálnym spôsobom (výber média pre daný konkrétny CSS súbor) budeme rozhodovať, čo ktorému prehliadaču na tom-ktorom zariadení predhodíme.

Môže sa Vám ešte páčiť...