Spam v komentároch pre Movable Type

Slovensko tiež napadnuté | kde je zdroj získania adries blogov | riešenie Arthura Denta | vinníkom nie je XML-RPC Trackback ping | Bayesian plugin pre MT


Arthur Dent sa podujal o riešenie spamu v komentároch, ktoré napádajú weblogy. Momentálna vlna sa rozbehla najmä medzi používateľmi systému B2 (našiel som to aj na slovenskom blogu n30n) a medzi používateľmi MovableType. Moje posledné odhady ako zdroj adries ukazujú na niektoré svetové katalógy a stránky samotných weblogovacích CMS (oni si zbierajú a uverejňujú v rôznych formách linky na weblogy svojich používateľov).
Arthur vo svojom príspevku naznačil vlastné riešenie konvertovania adries na smerovač, čím sa odtieni zámer spamerov zvýšiť si pozície vo vyhľadávačoch a smeruje k analýze obsahu spamu. Toto riešenie je aplikovateľné všeobecne a má trvalý charakter (proste URL na žiadnom blogu neuvidíte, po kliknutí vás skript presmeruje).
Vinníkom teda nie je systém XML-RPC, ako sa domnieva Arthur Dent ale skôr ľahko prístupné zdroje adries weblogov – povšimnite si, že sú napádané iba posledné príspevky – tie sa totiž v systémoch podobných Blogátoru či Blogportálu vyskytujú na prvých stránkach. Prácnosť získania je teda nízka, rozdiel v náročnosti pridania komentára systémom Trackback alebo rovno do formulára je rovnaká, navyše sa spam vyskytuje výhradne v komentároch a nie v Trackback linkoch – to si treba uvedomiť. Ale predpokladám, že časom príde aj k vývoju spamerských skriptov pre XML-RPC (reálne ešte neexistujú). Došlo tu len k informačnému šumu – trackback ping tu len zviditeľnil blogy na blogových katalógoch.
Riešením pre analýzu spamu v komentároch je pre systém Movable Type plugin s podporou Bayesian.
Chcem teda uspokojiť miernu hystériu okolo spamu v komentároch, aj keď z nej vyplynulo, že účasť blogov v katalógových systémoch môže byť nebezpečná. V každom prípade je to riešiteľný problém. Pre dnešok je to orientácia na vzájomné linkovanie sa cez TrackBack pingy a pokiaľ ste príliš známi, aj analytické pluginy a podobné riešenia ako naprogramoval Arthur Dent.

Môže sa Vám ešte páčiť...