CSS layout na príklade

Ilustrovaný a komentovaný postup ako navrhnúť CSS layout stránky z grafickej predlohy (From Composite to CSS). Vhodný pre tých, ktorí chcú vniknúť do logiky a majú v pláne CSS layouty v budúcnosti aj tvoriť.
Pred reedíciou pôvodných layoutov je dobre sa zamyslieť nad „stavbou odznova“.

Môže sa Vám ešte páčiť...