Mitac oznámil dve nové PocketPC (aj s GPS)

You may also like...