Blogovacie nástroje v PC MAGAZINE

Z obsahu:
Blog Tools
Blogger, Blog*Spot
LiveJournal
Radio UserLand
Tripod Blog Builder
TypePad
Weblogger
Xanga
Movable Type 2.64
Choice Blogs
Summary of Features

Môže sa Vám ešte páčiť...