Flash sa zmenil

Darkmaster sa spýtal, či je Flash vhodný pre WEB a za akých podmienok.
Odpovede skôr neprekvapujú, takže krok ďalej nenastal ;-)
Pred pár rokmi som prešiel obdobím vysokého nadšenia nad touto technológiou. Prečo? Veľmi jednoduchý software na prípravu animácií a možnosť neustále sa vzdelávať v jeho ovládaní až do veľkej šírky jeho možností. Popritom po správnom návrhu neskutočne nízke veľkosti výslednej animácie a u majoritných prostredí bezproblémová prevádzka. Presvedčil aj možnosťami interaktivity.
Prvé rozčarovanie prišlo nad webmi, ktoré aj text vkladali do flashového objektu a nútili ma zvykať si na ich predstavu rolovátiek.
Ďalšie, už podstatnejšie však bolo v masovej obľúbenosti Flash v internetovej reklame až do tej miery, že pohltila ostatné typy jeho aplikácie na webových stránkach. Proste pri tej miere reklamy si nespomínam na pekné využitie Flashu.
Dnes by som už Flash skôr odporučil a skôr používal napríklad na menšie firemné prezentácie. Predsa len som si spomenul: Motorola nové modely telefónov predstavuje aj Flash animáciami. Diskutuje u autora.

Môže sa Vám ešte páčiť...