Nepatlajte 3s layout – použite generátor

Na začiatok povinný úvod: layout nie je vzhľad, je to rozloženie logických častí na stránke.
Pri klepaní kódu je často zbytočné vymýšľať v takto komplexnej oblasti všetko nanovo. Pre vami už zrejme hocikto vyriešil zásadné problémy. Jedným z nich je realizácia korektnej viacstĺpcovej sadzby. Ďalší generátor, na ktorý som natrafil realizuje 3s sadzbu s hlavičkou a pätičkou. S výhodou tento generátor ukazuje, čo si nastavujete a na konci dostanete kostru html dokumentu s layoutom v CSS. S patričnými znalosťami teda realizujete dofarbičkovanie.

Môže sa Vám ešte páčiť...