Sunnysoft SunnyDays

Firma Sunnysoft je pre majiteľov mobilných zariadení v Českej a Slovenskej republike známa a netreba predstavovať jej predmet činnosti. Pred chvíľou som si nainštaloval jeden z jej menších produktov SunnyDays.
Ide o bežný Today plugin, ktorý by mal doplniť PDA vybavené systémom PocketPC (či Windows Mobile) o zobrazenie sviatkov a menín.


Moje PDA som už dlhšiu dobu mal vybavené programom NDays, ktorý riešil túto istú úlohu a natrvalo sa usadil v mojom prístroji.
Teraz musím priznať môj pocit, aký som mal pri pred inštaláciou – áno SunnyDays je vlastne NDays ale s istými úpravami prostredia programu. Napriek tomu ponúka podobný rozsah funkcií:
– zobrazenie v Today obrazovke
– upozorňovanie na sviatky, meniny a narodeniny,
– previazanie s kalendárom a kontaktami z databázy PIM aplikácií.
S inštaláciou vstúpil SunnyDays ako nekompromisná náhrada a pripomenul mi, že NDays nevydrží paralelnú inštaláciu. Takže po zopakovaní inštalácie sa mi teda podarilo SunnyDays dostať do PDA. Samotná inštalácia je triviálna a dostatočne zrozumiteľná. Chcem upozorniť na fakt, že je nutné vlastniť príslušnú jazykovú mutáciu a preto nemožno zvoliť české alebo slovenské dáta. Toto podporuje iba NDays.
Samozrejme pre väčšinu potrieb postačuje mať zobrazované sviatky vo vlastnej krajine a iba občas vás zamrzí nemožnosť pozrieť si aj sviatky spriateleného štátu. Týmto trpí aj NDays a nedokážem to kvalifikovať ako chybu alebo nedôslednosť programu.
Samotný Today plugin nezaberá na obrazovke priveľa miesta – dva riadky sa dajú obetovať. Pozadie ostáva priehľadné a farbu písma preberá z nastavenia pozadia.
Hneď po inštalácií sa zobrazí konfigurácia, kde si vyberiete nastavenia podľa potreby:
– zobrazenie dodatočnej informácie ku sviatku,
– pokiaľ je pre aktuálny deň zobrazený štátny sviatok, je možné ho zvýrazniť,
– v prípade potreby sa zobrazuje buď sviatok pre dnešok alebo zároveň aj pre zajtrajšok,
– pri nedostatku miesta sa dá minimalizovať zobrazenie iba na jeden riadok, tu však sa nemusí celý text do neho vojsť,
Zaujímavou funkciou je upozorňovanie a tu sú tiež dostatočné možnosti prispôsobenia. Upozornenia na sviatky alebo narodeniny sa dajú samostatne zvoliť ako:
– štandardné; zobrazí sa bublina,
– na obrazovke Today,
– bez upozornení.
Doplnením vizuálneho nastavenia je klasická ikonka Today pluginu, ktorú si možno vybrať z 18 pevne zabudovaných v programe. Chýba mi možnosť zvoliť si vlastnú ikonku alebo ju úplne zrušiť.
Z vizuálnych úprav by si program mohol zobrať príklad z programu cLaunch, ktorého úpravy sú v posledných verziách dovedené takmer do dokonalosti.
Program SunnyDays samozrejme nekončí len púhym zobrazením sviatku pre dnešok a zajtrajšok. Pretože disponuje vlastnou databázou sviatkou a mien, bolo by hriechom neumožniť aj niečo naviac.
Tým prvým je dohľadanie dátumu k zadanému menu. Toto počas roka určite využijete práve v okamihoch, keď si spomeniete na meno manželky alebo priateľky tesne po tom, ako sa začne divne správať. Prípadné zaretušovanie o dva dni prešvihnutých menín však neurob ukazovanie na neschopné PDA. Preto si k zobrazeným meninám môžete dopísať dodatok a poistiť si tak tento deň na budúci rok. Dodatok sa totiž môže k sviatku zobraziť na Today obrazovke.
Pretože z kalendára nám vypadli aj v minulosti obľúbené sviatky, zafajknutím sviatku ako štátneho si môžete počas roka urobiť vhodne umiestnené Modré pondelky či Škaredé stredy.
V Today obrazovke sa zobrazujú sviatky aj so štandardnými textami „Dnes má sviatok“ a aj tie vie SunnyDays zmeniť.
Predvídavci neponechajú SunnyDays len tak pohodlne zobrazovať dnešný sviatok a pravidelne pred spaním si zobrazia sviatky na niekoľko dní dopredu. Bohužiaľ ide len o pasívnu funkciu a tu by sa mi pri listovaní meninami a sviatkami páčila možnosť jedným tapnutím vložiť do kalendára upozornenie zadanú dobu pred sviatkom.
Dáta, ktoré ste v SunnyDays si môžete exportovať a tak uchovať pre budúce reinkarnácie vášho prístroja či pre rovnako postihnutého kolegu.
Asi vám vŕta hlavou moja poznámka o narodeninách a spolupráci programu s kontaktami PDA. Previazanosť tu naozaj existuje a SunnyDays to vzal komplexne. Vie prezrieť vaše kontakty a pokiaľ ste pedant, zahrnie do Today zobrazenia aj narodeniny uvedené v týchto záznamoch.
SunnyDays je teda aplikáciou, ktorá celkom určite neprerazí u používateľov vo svete avšak našinci sa v ňom vzhliadnu celkom určite. PDA si totiž kupujú nadšenci a zábudlivci. Jedno zabudnutie stojí viac ako SunnyDays.
Autor nie je v spojení s firmou SunnySoft a preto nie je schopný supľovať otázky obchodného charakteru alebo hotline produktu. Ako každý nadšenec uvíta ponuky k ďalším recenziám – kontakty sú uvedené v profile autora.
Publikované pre pdaplanet.sk, 2004-03-31 22:57:20

Môže sa Vám ešte páčiť...