CMS 2.: tri typy medzier z jedinej III.

Krátky pohľad do typografických medzier naznačí, že používanie medzier je vlastne umením.


Pre tento príspevok som si zobral na pomoc jednu z populárne písaných múdrych knižiek o typografií a tam som sa dozvedel, že medzery poznáme tieto (čitateľ mi odpustí české názvy):
čtverčík, em space: má veľkosť 1 čtverčíka a má pevnú šírku
dve tretiny, 2 to 3 em: tiež pevná šírka
půlčtverčík, en space: pevná šírka
tretina, thick space:
štvrtina, middle space: meniteľná šírka
osminka, thin space:
vlasová, hair space:
medzera šírky desatinnej čiarky, punctuation space: šírka podľa použitého písma
nerozdeliteľná medzera, nonbreaking space: má šírku ako štvrtina a môže meniť šírku
pevná medzera: má šírku ako štvrtina a má pevnú šírku
V typografií sa rozlišujú medzery, ktoré nemôžu meniť svoju veľkosť (šírku), čo sa vizuálne prejavuje najmä pri sadzbe odstavcov zarovnávaných na oba okraje (justify) a na medzery, ktorých šírka sa upravuje.
V tomto ohľade sú renderovacie mechanizmy prehliadačov pomerne jednoduché a príliš možností neumožňujú. Preto niektoré techniky nie je možné použiť.
Z týchto dôvodov sa už medzerám ďalej venovať nebudem okrem ešte nenapísaného príspevku o povinnosti vkladať medzery v súvislosti s interpunkciou.
Literatúra: Praktická typografie, Pavel Kočička – Filip Blažek


Zhrnutie článkov na tému CMS do 21. mája 2004:

Môže sa Vám ešte páčiť...