Slovenčina naša jasná: kompiláty slov

Často počujete zaujímavé slová: Našim jednoznačným zámyslom bolo..
Áno poukazujem na slovo zámysel a trošku som sa nad ním pozastavil. Podľa všetkého ide o náhražku za slovo zámer skombinovaním so slovom úmysel.
Obidva majú zrejme pre isté kruhy pejoratívnejší význam – teroristi útočia vždy s úmyslom, privatizéri majú zámer a podobne.
Takže sa radšej, aby sme sa odlíšili, vymyslel kompilát.

Môže sa Vám ešte páčiť...