Ešte aktuálne k spoplatneniu vysokého školstva

Takže opäť sa nám odsunul problém _čiastočného_ platenia za vysokoškolské štúdium. Minister školstva sa môže pokúsiť o pol roka.
Zopakujem môj dlhoročný názor na stav, ktorý vznikol ponechaním stavu známeho z obdobia komunistickej ČSSR: súčasné problémy so študentami vysokých škôl, výukou a komplexne školstva vyrieši jednoznačne spoplatnenie vysokého školstva.
Pretože ani zainteresovní študenti a rodičia zrejme nechápu čo sa za touto skratkou skrýva, tak stručne zopakujem a doplním:
áno, samozrejme doplnené systémom úverov, ktorých splácanie bude rôznymi formami podľa možností a potrieb nielen študentov ale aj cieľových zamestnávateľov absolventov. Takže môžu to byť krátkodobé úvery, úvery s odloženou dobou pre začanie splácania, sponzorovanie splátok úveru budúcimi zamestnávateľmi (ak je dopyt v priemysle po istej odbornosti, iste táto forma bude zaujímavá) či dokonca priamy sponzoring konkrétneho študenta.
V každom prípade zanikne to, čo sa neustále okolo školstva omieľa: študenti nechcú platiť lebo vraj je úroveń školstva úbohá – doriti, vypadni z tej školy, keď ti je na hovno a padaj študovať do zahraničia! Alebo, že na to nebudú rodičia mať – preboha, veď po osemnástke ste dospelí ľudia s náznakmi zodpovednosti – na výšku nejdete z rozmaru ale s plánom do budúcnosti! Ja tiež nemám v hotovosti na svoje vlastné bývanie a tiež nič nežiadam a využívam produkty finančných inštitúcií na možnosť bývať už teraz.
Proste celému tomu nerozumiem – aby som bol spravodlivý, poznám študentov, ktorí chápu problematiku a sú zhodného názoru – len mi vadí, že kričí tá skupina, ktorej dôvody akosi nechápem – na jednu stranu je to presne tá istá skupina, ktorá kričí aké zaostalé Slovensko tu je.
Preboha študenti – myslíte si, že len preto, že sa to týka vás musíte byť v akomsi ochrannom obale kým nedoštudujete? Viem totiž veľmi dobre, že máte len krátkozraké záujmy – doštudovať a potom nech sa trebars vysoké školy aj zrušia. Otvorte si oči a uvidíte dve cesty tejto spoločnosti. Na oboch je napísané budúcnosť.

Môže sa Vám ešte páčiť...