Čítačky RSS môžu zvýšiť inteligenciu?

Pred časom sa začala téma možného preťažovania liniek práve čítačkami. Dnes vyšiel na Intervale článok o RSS 2.0 a mňa v ňom zaujali tagy <skipHours> a <skipDays>.
Ich význam je zrejmý a je aj odpoveďou na možné otázky nastolené témou. Pokiaľ by čítačky spracovávali takýto tag, akože si myslím, že ani jedna to nerobí, pokiaľ by autori vypĺňali tento tag podľa svojich prevádzkových podmienok, potom by sa ušetrilo zrejme dosť „zdrojov“.
Samozrejme, za podmienky, že to nebude zasa jediný optimalizovateľný parameter vlastností čítačky ;-)

Môže sa Vám ešte páčiť...