PDA pre študenta: vedecká kalkulačka MyPocketCalc

Táto kalkulačka sa bude v PDA študenta vynímať veľmi pekne. Niet nad vzorce písané presne tak, ako si to naškrabete na papieri. Bodaj by som mal PDA pred tými rokmi…
MyPocketCalc v.1.2.00
Majitelia PPC 2002 potrebujú .NET Compact Framework.
Viac PalmServer z 8.9.2004

Môže sa Vám ešte páčiť...