Nie je to už moc otrepaný zdroj „Došlo mi to mailom“

Ja neviem, už sa to toľko omieľa… preboha, to ešte sa nájde taký tupko, čo proste zo svojej doručenej pošty robí zdroj pri svojom publikovaní?
Kto mi chce povedať, že naozaj nepočul o tom, že existujú isté formálne pravidlá pre takýto spôsob kopíravanie textov, ktoré preberám?
Preboha prečo ešte stále niekto na upozornenie k autorstvu textu použije ako odpoveď „viete došlo nám to mailom, páčilo sa nám to, tak sme to publikovali“?
Pripadá mi to tak trošku ako u tupých. Fakt sa nedá zabrániť, aby si niekto zo stránky autora okopíroval text a poslal známym na pobavenie, no prečo sa niekto hrá na hlúpeho a touto formou sa snaží obhájiť svoje počínanie?
Proste sa bavím ;-) viď.: Pooh – Váš text byl administrátorem ze serveru vymazán.
Ja len poskytnem vhodnejšiu formu reakcie zodpovedného na podobné upozornenie: „Ďakujem za upozornenie a postaráme sa o okamžitú nápravu. Sme si vedomí toho, že sme použili text cudzieho autora a v budúcnosti prehodnotíme svoje zdroje pričom vo vyššej miere budeme zohľadňovať autorské práva.“
Pritom je to také jednoduché: ak nechcem mať problémy, proste nepublikujem nič, k čomu nepoznám podmienky autora k publikovaniu – zjednodušene došlé maily šírené „ľudom“ preforwardovávaním prestanem používať ako zdroj pre „publikovanie“. Ak mám nutkanie použíť cudzí text, veľmi jasne ho vyznačím ako v dobe zverejnenia autor neznámy s príslušným prehlásením, aby nedošlo k zámene mena redaktora s autorom. Ak som z toho zmätený, nájdem si inú formu sebarealizácie.
Perlička: svojho času, nie tak dávno, si jeden môj kolega „požičal“ jeden z textov pripravovaného projektu, ktorý vznikol ako výsledok mojej duševnej práce ako analýza potrieb, predpoklad postupu vývoja atď. Tento môj nemiestne iniciatívny kolega bez akejkoľvek formy námahy prevzal kompletný text aj s formátovaním a klasickou zlodejinou „vymaž meno autora a nahraď menom zlodeja“ použil takto pozmenený dokument pri svojej prezentácií predstavenstvu firmy ako svoj príspevok ku projektu. V momente, keď som sa tento fakt dozvedel, ma stopercentne vyplnil afekt – reakcia pri ktorej jeho prítomnosť by skončila újmou na psychike aj zdraví.
No a dnes tomuto človeku s ambíciami ale bez schopností preventívne poskytujem informácie v PDF. Tento formát totiž nie je schopný pozmeniť. Nemôžem sa v jeho prípade zbaviť dešpektu a bohužiaľ odvtedy častokrát podporil tento dojem ;-) Stal sa aj humornou postavičkou zápiskov môjho ešte kolegu a tiež bloggera.
Bohužiaľ ako v prvom prípade aj v tomto sa tohto typu nemiestne ambicióznych osobností bez škrupuliek nevyhnete. Jediná možnosť je prejsť ohňom skúseností.
Najčastejší pocit je totiž celý ohňostroj márnosti – s nimi sa totiž nedá ani dobre ani zle.

Môže sa Vám ešte páčiť...