Information overload

Ktosi kdesi v komentároch dvomi slovami zhrnul čosi, čo by som nazval inflácia textu.
Čosi ženie ľudí vyprodukovať niekoľkonásobne viac textu ako je k vyjadreniu myšlienky nutné. Najčastejšie je to u takých „rádoby“ spoločenských tém typu: čo pozerám/nepozerám v TV, čo robí/nerobí politik, prečo tak konajú nekonajú muži/ženy, aká je to kultúra/nekultúra.
Pokiaľ sa vrátim k otrepávaným radám pre vytváranie web stránok, musím rozšíriť platnosť aj na „nadproduktívne“ publikovanie.
Po napísaní textu ho skráťte na polovicu. A potom ešte polovicu odstráňte.
Občas, keď sa s námahou nudím, prečítam si z čitateľskej núdze príspevky dlhé niekoľko normostrán a z úžasom z toho vyextrahujem často jedinú myšlienku „toto a toto je nahovno“. U takýchto dlhých príspevkov je priam typické, že sa formulujú ako „názor spoločnosti na problém“ a nikdy tam nenájdem ani náznak autorovej sebareflexie aspoň v zakomponovaní vlastnej osoby ako číro subjektívneho elementu prepleteného tým dlhým textom.
Tak sa na nás akosi valí veľa negatívnych vĺn v podobe často zbytočných úvah o spoločnosti, pretože šťastie a humor je omnoho ťažšie sprostredkovať.
Error: Head kernel panic.
Reason: Information overload.

Môže sa Vám ešte páčiť...

2 komentáre

  1. Piki píše:

    Ja som vždy tvrdil, že čím dlhší článok napíšeš, tým je lepší. Chápem že vo svetle súčastnej postindustriálnej doby je to divná úvaha, ale v tvojom prípade táto teória zatiať platila vždy a teda nie je dôvod ju vyhlásiť za neplatnú. Tento článok by som zaradil medzi tie dlhšie, aj keď nie je dlhý z pohľadu relatívnej dĺžky príspevku na mnohých blogoch súšastnej užvanenej blogosféry.

  2. Piki píše:

    of topik či ako sa to píše: Ja viem, že používam starý zasr… IE5 (vďaka ti za gmail pre PDA), ale v tejto internetovej kaviarni nemajú lepší… …..aby to bolo dokanalé Information overload.