Texy vhodne pre Movable Type a EasyBlog

TexyLa Trine rozbieha svoju úvodnú verziu zjednodušovacej syntaxe značkovacieho jazyka pre strojový preklad textu do štrukturovaného (x)HTML. Texy už má aj svoje vlastné websídlo na texy.info no a Movable Type čaká na implementáciu pluginu Texy :-)
Zároveň by som rád videl nejaký samostatný projekt jednoduchého publikačného nástroja (nadstavby) pre vytváranie stránok menšieho rozsahu (mini CMS) – šablóna stránky, dáta vkladané prepláchnutím cez Texy a upload na hosting plus prehľadná správa stromu stránok sídla. To všetko buď ako webový simulátor CMS (čiže čosi v PHP najlepšie bez nutnosti SQL) alebo ako binárka sklepaná čojaviem v Delphi. Veľmi blízko má k implementácií náš jediný najznámejší blogovací nástroj pre offline publikovanie – EasyBlog.
Samozrejme, Texy je len jednou z možných implementácií „zjednodušovadla“ zápisu HTML kódu – niečo nájdete v Bloxxy a samotná podstata nie je nijakou veľkou novinkou – podobne sa správa jeden textový procesor, ja som kvôli jednoduchosti vo svojom CMS (nie MT) zaviedol konvertovanie znaku „mínus“ na začiatku riadka na odrážkovací zoznam…

Môže sa Vám ešte páčiť...