A je to tu: Podcasting

Po Audioscrobbleri našiel Marigold ďaľšiu hračičku: Podcasting. Veľmi zrozumiteľne o tom píše na Lupe: Podcast – revoluce v internetovém vysílání a kľúčom technológie je použitie RSS. Predstavte si, že chcete „vysielať“. Nahráte svoje „veci“ do MP3 (alebo čoho chcete) a „nalinkujete“ ich do RSS súboru.

Čítačky RSS, ktoré podporujú podcasting urobia „naviac“ to, že „podcastový“ feed (item v RSS) vedia rozoznať a rovno stiahnu MP3 z v ňom zadanom URI. Ďalšie akcie sú už špecifické: môže to trebars okamžite spustiť prehrávač ale aj „podsunúť“ k synchronizácií do vášho mobilného zariadenia. Môže to byť teda taký hybrid online/offline vysielania.

Zaujímavé však na tom je snaha „automatizovať“ plnenie MP3 prehrávačov a modulárnosť systému – oddeľuje sa tvorba zvukových súborov, ich syndikovanie (v podstate samotné „vysielanie“), odber RSS a ich distribúcia prostriedkami klienta až k samotnému vypočutiu.

Pretože Podcasting vznikol ako aplikácia nad prehrávačmi iPod, ešte som nenašiel príliš veľa aplikácií pre iný typ prehrávačov, pokiaľ pominiem už existujúcu podporu pre PDA, smartphone, linux, Windows atď.

Aby to ale nebolo takto „rozdrobené“, tak sa tieto jasne oddelené veci opäť integrujú do „easy“ aplikácií a tak môžete napríklad s PDA v ruke priamo robiť záznam a prakticky okamžite (synchronizáciou s PC) aktualizovat RSS zdroj svojho vlastneho podcastu. (napr. iPodder)

Opačne môžete zasa na PDA priamo používať RSS čítačku FeederReader (nemýľte si to s FeedReaderom!) a tak počúvať zvukové záznamy podcastových zdrojov.

Pre praktické odskúšanie mi teda chýba klient pre Windows, ktorý by vedel podcast posúvať do bežného USB storage MP3 prehrávača s tým, že samozrejme aj vytvára príslušný playlist.

Nedávno si niekto nad Audioscrobblerom vzdychol, že je iba online. Takže podcast je technológia, ktorá umožní pri „rýchlej“ linke „rýchlo“ stiahnuť nové veci a preniesť k poslucháčovi, ktorý ich už počúva z lokálneho dátového média.

PS: prečítal som si Marigoldov článok, z ktorého som extrahoval kľúčové slovo „podcasting“ a hodil do Google. A obrátil sa nečítaný list výsledkov hľadania v Google – kvantá stránok… a po dopísaní troch bodiek jedna zo záložiek vylovila šťastnú rybku a to klienta pre USB storage prehrávače.

Môže sa Vám ešte páčiť...