Auto Flight 2.2.1 – riadi mobil bez riadenia

Program Auto Flight pre Windows Mobile for Smartphones kopíruje moje želanie mať inteligentný mobil, ktorý sa snaží robiť sám veci, ktoré by sám robiť mohol. Nie je to ideálne podľa mojich predstáv ale dá sa to použiť aspoň na plne automatizované vypínanie a zapínanie mobilu v zadaný čas.
AutoFlight v zadanom čase prepne do režimu Lietadlo (resp. profil Ticho) a v zadanom čase ho vypne. Máte k dispozícií tri sloty pre takúto pevne definovanú operáciu s možnosťou vyňať zakliknuté dni z ich funkcie. (podľa mňa trafená idea, viď ďalej)
Dokonca vie načítať položky z kalendára a pokiaľ nájde v popise udalosti „príkazy“ pre seba, tak prepne žiadaný režim. Tu už podľa mňa v implementácií je malá chybka v koncepcií programu.
Program by totiž mohol byť plne závislý len na kalendári a to dokonca tak, že zvládne čítať iné vlastnosti položky udalosti a podľa toho by už mal vedieť prepínať režimy (resp. udalosť ignorovať). Ďalší problém je zrejme nutnosť aplikáciu mať spustenú aj napriek tomu, že operačný systém WM má vlastný schedule stack (frontu udalostí) do ktorej sa dajú zapisovať udalosti a to vrátane spustenia programu resp. odoslania udalosti. Zbytočné je preto vlastne programovanie vlastného primitívneho schedulera ešte nad rámec toho, čo už v systéme beží. Ale toto je choroba programátorov vo Windows, že sa snažia nasekať komponenty bez premýšľania nad tým, čo im Windows už samo o sebe poskytuje ;-)
Domáca stránka Auto Flight

Môže sa Vám ešte páčiť...

1 odpoveď

  1. Bolek píše:

    Schedule time by calendar programs. (to registered user)