Živočíchy v MHD

Akiste ste si ich všimli, fauna a často aj flóra v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. Dnes nám Doc. Dr. Vrků predstaví niekoľko predstaviteľov fauny modernej doby. Zaujímavé je, že ešte neobjavil nasrančíka bezdôvodného, ktorý sa vyskytuje najmä v preplnených priestoroch.


Prvým z nich je bezdomovec smradľavý (nullodomus foetidus). Podobá sa na človeka vo veku 50 a viac rokov. Vyznačuje sa silným zápachom, často po výkaloch, ktorým odpudzuje ľudí zo svojej blízkosti. Nachádzame ho takmer výhradne na miestach na sedenie. Hoci jeho výskyt nie je obmedzený na niektorý druh vozidiel, najnebezpečnejší je vo vozidlách s čalúnenými sedadlami, pretože vďaka utajeniu jeho močových stôp na sedadlách nebezpečenstvo pretrváva i po jeho
vystúpení alebo vyhodení.
Ďalším je batohovec bezohľadný (sarcinus immodestus).
Podobá sa na človeka vo veku 13 az 25 rokov. Jeho charakteristickým znakom je batoh ľubovoľného rozmeru na jeho chrbte, ktorým zaberá priestor a vráža do okolostojacich. Vyskytuje sa v celom priestore vozidla. Navonok sa mu podobá batohovec normálny (sarcinus normalis), ktorý však nie je nebezpečný. Jeho batoh má zvyčajne veľké rozmery. Vyskytuje sa na miestach, kde ľuďom nevadí, napríklad na zadnej plošine električiek alebo v kĺboch vozidiel, obrátený zásadne čelom do priestoru vozidla. Naproti tomu batohovec vrtivý (sarcinus circumagis) je ešte nebezpečnejší, pretože javí známky nepokoja a obracia sa sem a tam, takže frekvencia vrážania batohom do okolostojacich je podstatne vyššia.
Prídverník zanovitý (adianuamus obstinatus) sa od batohovca líši jednak tým, že nemusí (ale môže) mať batoh, jednak svojím rozšírením. Vyskytuje sa výhradne v bezprostrednej blízkosti dverí a zanovito odmieta tento priestor opustiť.
Posledným novopozorovaným druhom je akciovník sivý (remissius caesius). Názov je odvodený od farby srsti na hlave, ktorá však môže byť u samíc kombinovaná s ľubovoľnou inou farbou, a od toho, že za potravou či inými potrebami je schopný putovať cez celé mesto, ak sú čo len o korunu lacnejšie. Vyskytuje sa najmä na miestach na sedenie, ktorých sa razantne dožaduje. V Bratislave či vo svete boli popísané dokonca i prípady fyzického útoku s pomocou dáždnika či barly. Tento druh má dve zaujímavé vlastnosti. Hoci sa jeho jedince zdajú byť slabšie, ba až vetché, snažia sa pretlačiť do vozidla i proti silnému prúdu vystupujúcich. Pozorovaná schopnosť ich pohybu mimo vozidiel je podstatne vyššia, ako vo vozidlách.
Okrem batohovca normálneho sú všetky popísané druhy nositeľmi nebezpečného bacilu, prenášajúceho chorobu zvanú nasranosť. Zatiaľ nie je známa žiadna spoľahlivá metóda boja proti nim.
Autora opätovne niekto nepripája a veľmi rád ho zverejním. Pokiaľ sa Vám toto páči a idete to odosielať, skúste pripojiť k tomu mailu aj prosbu o identifikáciu autora – nebuďte lemry smradľavé :-)

Môže sa Vám ešte páčiť...

1 odpoveď

  1. d3k0 píše:

    Autor je na http://www.imhd.sk v casti Sci-fi :)