MP3 player: Webdesignéri pre Bloguje.sk

Nezabudnite, že aj keď nie ste používateľmi Bloguje.sk, môžete na ňom slušne profitovať v súťaži v tvorbe úspešnej šablóny vzhľadu za pomoci nástroja TemplateForge. Šablóny Bloguje.sk možno v princípe vytvárať pomerne ľahko:
V prípade vlastného návrhu HTML dokumentu:
# základný návrh proste vytvorte ako dokument s prilinkovaným CSS,
# prerobte dokument pridaním značiek bloguje,
# odlaďte a otestujte funkciu v TemplateForge
V prípade použitia defaultného XHTML dokumentu upravujete:
# bezo zmeny použijete XHTML dokument Bloguje.sk s už vloženými značkami a prípadne ho len prispôsobíte,
# upravujete najmä CSS a to rovno v TemplateForge.
Z priebehu tvorby som si všimol pár nádejných výtvorov, ale uvidíme, či sa nenájde niekto naozaj lepší. Nemusíte sa obávať, že prifrčí nejaký známy webdesignér a zoberie Vám vietor z plachiet :-)

Môže sa Vám ešte páčiť...