Čo môžete požadovať od webu štátnej správy na Slovensku?

Minimálne dodržovanie pravidiel prístupnosti by už malo byť samozrejmosťou. Môj osobný názor na prístupnosť je taký, že to zároveň nie je dôvod na „navýšenie“ prác na akomkoľvek projekte. Proste a jednoducho KAŽDÝ projekt musí vykonávať TEN, kto prístupnosť zvláda ako integrálnu súčasť svojej práce. Tiež si neúčtujú napr. použitie slovenčiny ako rokovacieho jazyka a pod.
Iste – je milión dôležitejších vecí skrytých za slová ako obsah, použiteľnosť, konzistencia a iné.
Preto hovorím o prístupnosti ako o samozrejmosti porovnateľnej s tým, že web bude tvorený v značkovacom jazyku HTML.
Popritom však vieme, že okruh ľudí, ktorí si po tľapnutí vyhľadávajú WCAG na internete je iný ako okruh ľudí, ktorí tušia za povinnosťou dodržovať zásady prístupnosti aj čosi viac. Niečo, čo nie je povedané, no výrazne uľahčuje tvorbu prístupného webu: napr. oddelenie layoutu a vzhľadu od obsahu dokumentu (za pomoci CSS), používanie sémantických značiek miesto „vizualizovania“ a veď my vieme čo všetko ešte…
Uvediem radšej znenie:

1) Povinnými požiadavkami sú
a) dodržiavanie pravidiel prístupného webu s prioritou 1 z dokumentu “Web Content Accessibility Guidelines 1.0“, a to nasledovných bodov: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.5, 3.6, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.1, 10.4, 11.4, 12.1, 12.4, 13.6, 14.1 a bodu 8.1 v prípade, ak je funkčnosť dôležitá a zároveň nie je prezentovaná aj na nejakom inom mieste,
b) dodržiavanie zásad prístupného webu z materiálu “Dokumentácia zásad prístupnosti webových stránok pre používateľov s ťažkým zrakovým postihnutím“, a to nasledovných bodov: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14.
(2) Odporúčanou požiadavkou je dodržiavanie pravidiel prístupného webu s prioritou 2 a s prioritou 3 z dokumentu “Web Content Accessibility Guidelines 1.0“, a to nasledovných bodov: 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 14.2, 14.3.

To je vlastne celé jadro „povinnosti“ prístupnosti.
Krátke a doslova núti dolistovať si dokumentáciu WAI. Zámerne to nie je „samovypovedacie“, „samovysvetľujúce“ a nie je to návodom AKO to robiť.
Odkazované dokumenty to už však vysvetľovať môžu. Napriek tomu mám názor, že tieto dokumenty nemajú byť postupom, návodom či učebnicou pre vykonávateľa zákazky.
Majú ale na druhú stranu dať možnosť jednoducho skontrolovať „vykonanú prácu“.
Pre tých, ktorí by chceli namietať a poukazovať na obrovské problémy a nedostatky, odkazujem (v diskusnom fóre MassacreBoard máte šancu rozpútať masaker) aby sa zamysleli či točenie sa na mieste (ale uvedomelé a plné rečí a poukazovania na chyby) je viac ako urobenie malého kroku smerom k métam…
PS: ó áno, komentáre sú zablokované. V MassacreBoarde sú tvoje plodné myšlienky vítané.
PS2: pre blbších priamy link na diskusiu o tejto téme. DISKUTUJTE TU!

Môže sa Vám ešte páčiť...