Funkcia, funkčnosť, súbor funkcií, funkcie a slovo funkcionalita v slovenskom jazyku

Slovenský jazyk sa vyvíja a priberá do svojho základu aj výrazy s rovnakým základom ako synonymá. Príkladom je slovo *funkčnosť,* slovné spojenie *súbor funkcií* alebo množné číslo *funkcie.* Tieto bývali doteraz často nesprávne nahrádzané výrazom *“funkcionalita“.* Pretože poznám význam spomínaných slov a používanie *“funkcionality“* považujem za nesprávne, poslal som otázku na jazykovú poradňu JÚLŠ SAV. Odpoveď mi práve prišla a iste vás bude zaujímať.

Vzhľadom na to, že anglické podstatné meno function sa prekladá do slovenčiny zvyčajne ako funkcia, fungovanie, činnosť a functionality ako funkčnosť, dalo by sa povedať, že slovo anglického pôvodu funkcionalita nemá v slovenskom jazyku opodstatnenie. Napriek tomu sa v súčasnosti v slovenčine často stretávame s používaním tohto výrazu. *Najčastejšie sa používa vo význame funkčnosť* (napr. plná funkcionalita TV = plná funkčnosť TV) alebo funkcia, resp. súbor funkcií (napr. keď sa do vyvíjaného produktu pridáva nová funkcionalita = nová funkcia, resp. nové funkcie). Inokedy sa ním *nesprávne nahrádza výraz fungovanie* (napr. funkcionalita Univerzitnej knižnice; Moduly NOD32 a ich funkcionalita – Čo sú moduly Control Center NOD32 a ako fungujú?). *Vzhľadom na frekvenciu používania slova funkcionalita v jazykovej praxi ho zaradili aj do prvého zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka,* ktorý vyšiel pred niekoľkými týždňami. Uvádza sa pri ňom význam „funkčný význam, funkčná platnosť, zameranie na nejaký účel, funkčnosť“ a slovné spojenia ako obmedzená, vysoká funkcionalita, otestovať funkcionalitu systému, rozšírenie funkcionality.

Počnúc týmto rokom teda moje výhrady voči Vášmu používaniu slova funkcionalita v istej miere prestávajú mať význam. *Ohradím sa však voči zneužívaniu tohto slova* s cieľom urobiť svoj prejav zaujímavejší v štýle „funkcia je taká obyčajná vlastnosť ale funkcionalita je niečo úžasné a prešibané“.
Pokiaľ teda budete *miesto funkcie používať funkcionalitu,* tak sa ešte máte na čo tešiť :-) a keď použijete množné číslo „funkcionality“, tak kričím :-)
Tým chcem zároveň povedať, že pokiaľ som v minulosti voči vášmu prejavu protestoval, tak som mal v danej dobe pravdu :-) Odpor ludí k funkciám je treba prekonať akýmikoľvek prostriedkami :-)

Môže sa Vám ešte páčiť...

1 odpoveď

  1. Brepta píše:

    Podobný problém s tímto slovem máme v ČR. Dodnes jsem nevěděl, že je to nějaký novotvar a že proti němu někteří lidé brojí a ohání se spisovným slovníkem…
    Já osobně s tímto slovem nemám žádný problém, prostě výstižně popisuje myšlenku, kterou chci vyjádřit, a věřím, že mi bude rozuměno, včetně množného čísla.
    Prostě nové trefné slovo, co je na něm tak zlého? Máte snad lepší nápad? :)
    Jazyk naštěstí není konzerva a neustále se vyvíjí, smiřme se s tím. ;)