Pozeráme web stránky v MobileSafari na iPhone

Niekoľko dní už mám za sebou a prakticky okamžite som mohol povedať, že web na iPhone je naozaj dobrý.


Prvá vec, ktorú každý hneď odhalí je zoomovanie stránky. Isteže je na toto potrebná práca oboch rúk a funguje to aj vertikálne (v jednej ruke telefón a druhou „čarujem“ prstami) a horizontálne (telefón držím obomi rukami a navigujem palcami).
Prehliadanie web stránky môže spríjemniť jej autor (a tomu sa možno budem ešte venovať) alebo si pomôžeme sami.
Po načítaní je zrejmé, že text na malej obrazovke nemusí byť čitateľný a je nutné si na nej nájsť tú časť obsahu, ktorá ma zaujíma. Obvykle je to stĺpec s článkom.
Prvá „finta“ je poklepanie „doubletap“ (dvakrát za sebou poklepať prstom) na tú časť stránky, ktorú chcem priblížiť. Funguje to našťastie tak, že Safari nerobí „hlúpy“ zoom ale premýšľa a zobrazí „box“ v ktorom je naliaty text pekne na šírku stránky. Opätovný „doubletap“ vráti zoom naspäť.
Podobne to funguje pri obrázkoch.
Po dlhom rolovaní nadol sa na začiatok stránky dostaneme tapnutím tesne pod horným okrajom stránky („pod hodinami“).
Pokiaľ chcete vedieť, kam smeruje odkaz, tak ho „pritlačte“ prstom na niekoľko sekúnd a zobrazí sa „tooltip“ s popisom.
Safari vie odhadnúť, kedy chcete rolovať stránkou iba v jednom smere ale dá sa tomu pomôcť tak, že spojíte dva prsty a nimi stránku posúvate.

Môže sa Vám ešte páčiť...