iPhone Backup Extractor

Pokiaľ si iPhone prepájate s aplikáciou iTunes na PC, tak ste možno postrehli, že iTunes „čosi“ zálohuje. Ide viacmenej o kompletné skopírovanie obsahu iPhone s možnosťou jej obnovy napr. po upgrade firmware. Samotné súbory so zálohou sú teda čitateľné pre samotný iTunes a to dáva priestor k otázkam, či by nebolo možné povŕtať sa v nich a vysosať z nich selektívne nejaké dáta. Toto samozrejme v iTunes možné nie je a preto môže byť zaujímavý nástroj, ktorý to zvládne.
Autor Pádraig Kennedy vytvoril iPhone Backup Extractor, ktorý konvertuje tieto záložné súbory na súbory vo formáte Mac OS X. Ide teda o aplikáciu pre počítače Apple. Viac na webe autora. via iphonehacks.com
Tu sa mi naskytá priestor pre schopnejších programátorov. Samotné dáta (SMSky napríklad) sú ukladané v databáze formátu SQLite. Postačí teda takýto súbor dostať von z telefónu (priamo cez SCP alebo nejako vydolovať z backup súborov iTunes) a nad tým postaviť vhodnú aplikáciu pracujúcu s SQLite. Pár desktop aplikácii na túto tému už existuje – resp. pre firmware 1.1.x a pre 2.x zatiaľ neviem o žiadnej.
Občas totiž ľudia volajú po rôznych možnostiach ako si zálohovať SMSky, kontakty a pod. záležitosti bez nutnosti použitia samotného iTunes.
Ak si vyberú cestu vyberania dát z backup súborov iTunes, tak ide o čistú cestu funkčnú na nejailbreaknutých telefónoch. V prípade nutnosti dostať SQLite súbory z telefónu zasa vyžaduje SCP prístup a ten je možný v prípade jailbreaku. V takom prípade je zasa možnosť elegantne do aplikácie zabudovať SCP komunikáciu a takto si samotná desktop aplikácia môže siahnuť do telefónu sama.

Môže sa Vám ešte páčiť...