Winterboard – komplexné alebo parciálne témy

V článku o Winterboarde som nedávno naznačil logiku tvorby tém vzhľadu pre iPhone.
Pokiaľ ste sa dali na WinterBoard, tak už viete, že existujú komplexné, viac či menej premakané témy, ktoré obsahujú kopce vlastností: stovky ikon pre skoro každú aplikáciu, pozadia, lockscreen, zvuky SMS a mnoho ďalšieho.
Existujú ale aj jednoduché témy, ktoré menia len niečo z toho a zvyšku sa „nechytajú“.


Pokiaľ existuje skutočne komplexná téma, tak je radosť ju použiť. Má to však aj svoje nedostatky:
* nie je možné do témy narvať tisíce ikon aplikácii a potom niektoré sa nezamenia a nevyzerá to dobre,
* niektoré detaily sa vám nemusia páčiť, radi by ste niečo z danej témy využili ale v kombinácii s balíčkom inej témy.
Preto sa mi viac páči systém, keď inštalačný balíček je tvorený viacerými samostatnými témami, ktoré sa venujú jednej konkrétnej úlohe.
Môžete teda mať tému s menom „Skvelá téma“. Vo Winterboarde ju môžete zapnúť alebo vypnúť a to je všetko.
Ale môžete premýšľať a spravíte súbor tém so spoločným charakterom a rozdelíte to na časti:
* Skvelá téma (ikony)
* Skvelá téma (pozadie)
* Skvelá téma (lockscreen)
* Skvelá téma (SMS zvuky)
* Skvelá téma (status riadok)
* …
V takomto prípade si môžem vo Winterboarde vybrať, čo chcem mať aktivované a čo nie. Dokonca si tym neprekryjem časti iných tém, ktoré by som chcel mať zároveň viditeľné.
Ako však na to?
Ak máte komplexnú tému, ktorú by ste radšej rozpitvali a rozdelili, tak je to vlastne jednoduchá úloha.
Z predchádzajúceho článku vieme, že témy sú uložené v zložkách súborového systému. Stačí si tieto súbory danej témy cez SCP prekopírovať do počítača.
Teraz si miesto pôvodnej zložky (najprv na PC) vytvoríme nové témy napr. podľa zoznamu vyššie – z pôvodnej zložky oddelíme teda zvlášť ikony, zvlášť pozadie atd.
Potom tieto novovytvorené zložky nakopírujeme do iPhone a vo Winterboarde môžeme zapínať len to, čo chceme.
Ako spoznáme jednotlivé súbory podľa názvov?
* StatusBar.png – stavový riadok (na obrazovke hore)
* Wallpaper.png – pozadie pod ikonami (na Springboarde)
* SBDockBG.png – pozadie pod spodným radom ikon (Dock)
* zložka Icons – všetky ikony aplikácii sa ukladajú v podzložke s týmto názvom – každá ikona je pomenovaná presne podľa aplikácie
* zložka UISounds – zvuky SMS a podobne
* zložka /Folders/SpringBoard.app – môže obsahovať obrázky batérie
* a kvantá ďalších názvom podľa tohto dokumentu. Naozaj je tých mien veľa
Lepšie je teda na začiatok si zobrať nejakú komplexnejšiu ale už hotovú tému a skúsiť sa v nej poobzerať. Obvykle z názvov súborov sami pochopíte, o čo ide.
Potom viete odseparovať jednotlivé zložky a porobiť si ich samostatne zapínateľné vo WinterBoarde.

Môže sa Vám ešte páčiť...