Ako sa zbaviť závislosti na IE

Už si sa s ním stretol. Internet Explorer. Čo to prináša, aké nástrahy ťa čakajú po prvom spustení? Čo robiť, ak chceš pomôcť sebe alebo svojmu kamarátovi? Negatívne vplyvy a informácie o závislosti na IE.
Pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané užitočné postavenie. Závislosť je definovaná neodolateľným želaním, nutkaním alebo potrebou pokračovať v používaní IE a to akýmikoľvek prostriedkami. Závislosť od IE je daná tendenciou zvyšovania jeho používania, psychickou a často aj fyzickou závislosťou na jeho účinkoch.
Napriek niektorým konštantným a špecifickým príznakom ovplyvnenia IE, existuje značná variabilita v účinkoch u konkrétnych jedincov, ktorých osobná predispozícia k závislosti od IE zohráva významnú úlohu. Jedným zo získaných ovplyvňujúcich faktorov možnej závislosti na IE najmä psychickej predstavujú tzv. peristatické faktory, t.j. faktory vplyvu skupiny, okolia, kultúrnych štýlov a iných sociologických aspektov.


Dva podnety na dlhé zamyslenie, kým sa ti spustí IE:
Uvedom si, že máš reálnu šancu stať sa závislým. Ak sa tak stane, čaká ťa krutá liečba, alebo sa prebrowsuješ do hrobu. V každom prípade predtým zažiješ peklo na zemi.
Uvedom si, že s veľkou pravdepodobnosťou už onedlho budeš odovzdávať všetky peniaze nejakému debilovi, ktorý si za ne bude užívať. A aby si ich pre neho získal, spravíš niečo, o čom sa ti dnes ani nesníva.
Euforizujúci účinok
Najzákernejšou vlastnosťou IE je eufória. Stupeň eufórie je charakterizovaný príjemným stavom telesnej a duševnej pohody, radosti zo života, až nadprirodzenej sily, sebavedomia a zdravia.
Zmocňujúci účinok
Súčasne s euforizujúcim účinkom sa IE pomaly zmocňuje človeka. Spočiatku sa s IE iba experimentuje, je to čas rozbiehania, keď je aj konzument najmenej osloviteľný. Je to čas najväčšieho sebaklamu. Niekedy hovoríme až o posadnutosti IE. Podporuje rast sebavedomia, vyjadreného známym: „Mám to pod kontrolou.“ Človek je IE priamo fascinovaný.
Zhubný účinok
Spolu s euforizujúcim a zmocňujúcim účinkom spoluúčinkuje deštrukčný fenomén IE. Účinok zhubný je plazivý, nepostrehnuteľný a nemožno mu žiadnym spôsobom účinne vzdorovať.
Prevencia by sa mala zamerať na :
* utvorenie životných postojov, k čomu patrí aj odolávanie nátlaku rovesníkov
* vyhľadávanie pomoci pri riešení problémov
* komunikácia s odborníkmi
Schopnosť:
* vedieť povedať nie
* vyjadriť svoje pocity
* ovládať svoje pocity
* poznať zmysel vlastného života.
Varovné signály závislého na IE:
* zmena nálad, zvyklostí, neplnenie si povinností
* precitlivelosť, tendencia vyhýbať sa zodpovednosti
* strata záujmu o akékoľvek hodnoty
* zhoršenie vzhľadu zovňajška, chorobný výzor (červené opuchnuté oči, schudnutie)
* pri užití IE sú nápadné veľmi spomalené pohyby (užívateľ spadne na zem, opiera sa o stenu, alebo sa pomaly skláňa).
Ako im môžeme pomôcť?
* sami sa naučiť o prehliadačoch čo najviac
* vedieť rozpoznať varovné signály (modré E na ploche a pod.)
* zaujať pevný postoj voči používaniu IE
* byť vzorom
* v prípade neistoty alebo podozrenia, či konkrétnych problémov, vyhľadať odborníkov.
Musíme si uvedomiť, že len čo sa závislému podarí prekonať abstinenčné príznaky, nie je ešte zďaleka vyhraté. Práve teraz nasleduje veľmi ťažké obdobie, keď je dôležité, aby sa závislý človek zbavil aj psychickej závislosti, návykov, dokázal sa oslobodiť od spoločnosti, kde IE používal, a dokázal si nájsť iný prehliadač.
Môžete skúsiť:
* Mozilla Firefox
* Google Chrome
* Opera
* Safari


PS: písané do kategórie JOKES s využitím textov formulovaných s iným predmetom ako je v predošlom texte zvolený IE.

Môže sa Vám ešte páčiť...