Programové tézy nastupujúcej vlády

Máme tu základ programu nastupujúcej vlády.
Tých téz je veľa, takže som si ich preletel, pár som pochválil a všímam si, ktoré z nich majú nejakú súvislosť s informatizáciou verejnej správy a hodnotím tézy z pohľadu informatizácie ako nesúrodé, nesústredené a bez dohľadania podstaty problému niektorých cieľov ako je napr. elektronické voľby (a prečo tak rýchlo nemôžu byť)… chýba mi pocit, že sa našiel dosiahnuteľný cieľ v informatizácii a za ním sa dôsledne pôjde aj keď to bude len taký drobný krok vpred…
* Uskutočníme zásadnú reformu verejného obstarávania – podľa mňa čokoľvek, čo sa urobí, bude len plus. Nemyslím si, že EVO je samospasiteľné, keď to preženiem, tak bity a bajty v počítači sfalšujem efektívnejšie ako čokoľvek iné. Jedným dôležitým aspektom je istá miera zodpovednosti toho, kto peniaze dáva.
* Zavedieme zverejňovanie všetkých zmlúv, faktúr a finančných transakcií, týkajúcich sa verejných zdrojov na internete – toto je neoddiskutovateľne najjednoduchší krok, kde nevidím žiadnu možnosť ako to argumentovať vysokými nákladmi alebo neuskutočniteľnosťou. Jeden dátový sklad a uploadovanie dokumentov.
* Zakážeme žiadanie informácie od občana, ak štátna inštitúcia má túto informáciu – ľahko sa povie a viem, že ťažko dosiahne. Chce to totiž schopnosť štátnych zložiek medzi sebou komunikovať. A to vlastne nechcú.
* Zrušíme kolky a zavedieme povinnosť každého úradu, aby prijímal platby v hotovosti, platobnými kartami alebo formou bankového prevodu – super, aj Slovenskú poštu?
* Zrušíme koncesionárske poplatky – jupí
* Zrušíme projekt širokorozchodnej trate – dobre, dobre :)
* Nezavedieme mýto pre osobné autá a ponecháme pre ne len diaľničné známky – to snáď ani nebolo nikdy v pláne
* Upravíme legislatívu tak, aby schvaľovanie dopravného značenia prebiehalo len v rámci jedného správneho orgánu – Jožo Drahovský rulzzz :)
* Budeme v maximálnej miere využívať voľne dostupný softvér vo verejnej správe – ja viem, že opensource aktivisti sú na koni ale toto nie je informatizácia verejnej správy ako si ju ja predstavujem a toto je jediný z mála bodov, ktorý má s tým čosi spoločné ale tak málo, že to nestojí za reč.
* Do roku 2014 umožníme voľby cez internet vrátane jediného elektronického identifikátora občana – prvé je možné len s druhým a druhé je nemožné.
Zastavím sa pretože zlievam body jednotlivých téz a originál ich má rozdelené po ministerstvách. Teraz ide hlavne o informatizáciu. Tie body, ktoré menujem a majú čosi ajťácke, sú rozsypané po rezortoch. To nie je moc dobre.
* Budeme zavádzať kamerové systémy a Prijmeme opatrenia na obmedzenie korupcie pri vyberaní pokút za priestupky v cestnej premávke – zdá sa mi, že zabúdajú na svoje páky na to, ako fungujú a čo majú robiť Mestské polície. Tie by mohli účinnejšie vypomáhať polícií s riešením občianskych problémov, napr. ich kompetencie ohľadom rušenia nočného kľudu (námatkou vyberám), ktoré teraz riešia štátni policajti by mohli s kľudom riešiť účinne mestskí. Napríklad aj rozdávaním predvolaní na také tie „malé občianske súdy“, kde v rade k sudcovi čakajú predvolaní – skrátim to, americký systém. Žiadne pokuty na mieste, žiadne púšťanie detí po krádežiach v obchodoch domov s krčením plecami.
Tých bodov tam je naozaj veľa, neviem či všetky znejú ako záväzok alebo len ako proklamácia kam to má ísť. A moja poznámka k informatizácii platí a hodnotím ju ako roztrúsenú a nescelenú. Myslím si, že v tejto oblasti sa v blízkom čase nič nepohne a ten identifikátor je beh na dlhú trať.

Môže sa Vám ešte páčiť...