Textárčina na intranete a internete

Internetové stránky už vospolok ovládajú špecialisti, ktorí vedia formulovať štručné a úderné titulky. Učme sa z bulváru.


Vo vnútri firmy pri budovaní obsahu obvykle intranetových stránok však podliehame stresu, nezáujmu a neochote venovať sa formulovaniu informácii. Radšej volíme ukecané nezmyselné formulácie a nevyužívame formálnu štruktúru: nadpis, anotácia, obsah.

Každý žurnalista vie, že nadpis má prerozprávať pár slovami jadro oznámenia. Anotácia má pridať konkrétnejšie fakty, uviesť cieľovú skupinu tak, aby práve tá pokračovala v čítaní.

V praxi sa na šírenie informácii používa len „celý obsah oznámenia“ a aj keď formálne existuje akýsi nadpis, tak je formulovaný nezaujímavo.
Ak autor oznámenia chce upozorniť na dôležitosť oznamu, tak použije najjednoduchší nadpis: Urgentný oznam, Dôležitá informácia.
Už tu je vidieť chybu. Tá spočíva nulovej informácii. Ak sa takýto nadpis zopakuje viackrát, čitateľ po otvorení zakaždým zistí, že jeho sa to netýka, tak už tieto nadpisy ignoruje.
Viacmenej ide o dve skupiny informácii: naozaj dôležité informácie a obvykle pre konkrétnu skupinu. Druhá je „korporátne“ seno, kde sa nijako zvlášť necieli na zamestnancov a nevyplýva z nich prakticky nič. Povedzme, že je to len akési vnútrofiremné PR. Obe treba jasne oddeliť a aj keď sú podávané v jednom prúde, už nadpis by to mal nejako rozlíšiť.
Príklady firemného PR:
* Emitovali sme akcie na burzu
* Vypínajte pred odchodom svoj počítač
Pracovné záležitosti:
* Zlacnili sme fitlopty na 5 eúr
* Celozávodná dovolenka od 17.júla
* Obchodníci musia nosiť biele plášte
Zle formulované nadpisy
* Výplata
* Vážení klienti
* Všetkým zamestnancom
* Cenník
* Burzové informácie
* Naša firma vyhrala
* Milí zamestnanci, oddelenie inventáru našej firmy poriada výpredaj kancelárskeho nábytku v hale B! Rýchlo konajte je to veľmi dôležité, aby ste nahlásili svoj záujem pani Šanónovej!!!
* Prečítajte si článok

Môže sa Vám ešte páčiť...