Vnútorná kontrola webov štátnej správy

Ministerstvo financií SR zverejnilo správy z monitorovania niekoľkých oblastí štandardizácie v roku 2010 (viď. zdroj) Testovanie e-mailov spočívalo v tom, či jednotlivé domény mali definovanú a funkčnú adresu info@nieco.sk, čo je len taká drobnosť. Zaujímali ma však aj weby. Kompletné dokumenty nájdete opäť na zdroji. Pre najlepšie pochopenie, čo sa vlastne hodnotilo je dobre prečítať si celý dokument Správa k monitorovaniu dodržiavania štandardov obsahu a funkčnosti webových sídiel. Perlička, zdroj má v kóde každý odkaz označený HTML značkou U, ktorá odkaz podčiarkuje.
Postreh: v meraných „vzorkách“ chýba portal.gov.sk – čo s ním je? Kto mi na to odpovie, prečo sa vynechal?

Môže sa Vám ešte páčiť...