SNG.sk

Nebudem sa zložite rozpisovať. Je to shit a to shit od umelca. On ani šéfka galérie to asi ani nepochopia, prečo im odrazu toľkí nadávajú. Bohužiaľ. Pravdepodobne si myslia, že útoky idú hlavne kvôli tej odmene. V skutočnosti nie. Problémom je len to, že ten výtvarník sa zároveň zahral na webdizajnéra a bohužiaľ spackal, čo sa dalo. Ale ani to nie je dôležité. V skutočnosti je dôležité, že SNG.sk je štátny web a ako taký musí spĺňať isté pevne dané podmienky a to okrem obligátnych záležitostí najmä konzistentné menu. Na pohľad nespĺňa a štát musí v tomto prípade konať podľa zákona.

Pravidlá prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určuje Zákon o informačných systémoch verejnej správy č. 275/2006 Z.z. a Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Kontroly vykonáva Ministerstvo Financií SR. Nedodržanie zákona môže byť pokutované sumou až do výšky 33 000 eur.

Môže sa Vám ešte páčiť...