Kto čo zamkne do Piana

Tomáš Kusenda obviňuje médiá z toho čo zamykajú do Piana a tvrdí, že najlepšie to vyriešilo Medialne.sk a myslím si, že má svojim spôsobom pravdu. Tvrdí, že Piano platí za vstup čitateľa a DOBU jeho zotrvania.

Nie som si istý tým časom zotrvania ale myslím, že má pravdu. V takom prípade médium v Piane premýšľa logicky: v čom najdlhšie zotrvajú (platiaci) čitatelia?

SME premýšľa a majú hneď jasno: nebudeme zamykať iba autorský materiál, dokonca nebudeme tak prísni a po poldni aj tie zamknuté články odomkneme. Ale taký platiaci diskutér bude na stránkach s diskusiami kľudne aj pár hodín do dňa. Zamykáme diskusie.

Tomáš sa mýli v tom, ak zdôrazňuje, že ak zamknutý materiál je „nepravdivý“, „zlý“, „nepresný“, nemá nárok byť uzamknutý Pianom. Vôbec to takto nefunguje a vôbec ani nemá fungovať. Isteže by sme mohli rozsiahle diskutovať o písanej či nepísanej etike novinárov, vydavateľov a pokecať si do večera. V skutočnosti je vec média, čo napíše, ako to napíše a hlavne či si za to dá zaplatiť Pianom. Keď už, treba asi rozpoznávať rôzne formy žurnalistických útvarov a mám pocit, že za najmenej kontroverzné možno považovať spravodajstvo, kde sa vyžaduje odosobnenie. Ďalšie formy ako komentáre, glosy či investigativa je už subjektívna vec podmienená iba etikou novinára.

Medialne.sk premýšľa a zistí, že je špecializované médium pre pomerne jasnú cieľovú skupinu. A že sú na webe prakticky sami. Takže prakticky všetko do Piana a možno je to dobre. Ich cieľovka by si zrejme aj bez tohto kroku kupovala Piano z profesných dôvodov.

Keby som bol ja médium, tak rozhodne uvažujem o zamykaní svojho autorského videa a vecí, ktoré považujem za čitateľsky zaujímavé. Ale napríklad recenzie, kde sa síce namakám, tie by som nechal voľne dostupné.

Pôsobiť na akési „objektívne“ správanie sa vydavateľov médií, aby sa konkrétne u Piana správali celospoločensky prospešne a zamykali hodnotné články, to je neriešiteľné. Stačí sa pozrieť na vlastnú tvorbu a už ja mám problém okamžite sa rozhodovať, čo je DOBRÉ zamknúť a čo nie. Môj záujem na Piane by totiž nebol tvoriť hodnoty a dať si zaplatiť ale naopak. Dať si zaplatiť za čokoľvek, čo už je hodnotné.

Môže sa Vám ešte páčiť...