Trápné

Internetová komunikácia. Občas ma irituje. Niekedy ma hnevá, že jej gramatika likviduje tú moju vypestovanú dlhodobým čítaním a písaním. Lenže je tu pár anglických slovíčok, ktoré sú už nadužívané.

Detské „trápne“ v nadpise nie je nič zvláštne, ani sa nad ním nepozastavujem. Viem, že keď takto niekto zareaguje, tak má mentalitu 12ročného. Takže je vlastne dobre, že toto slovo používate. Neviete ako zareagovať, neviete to vyjadriť, použite trápne. Táto reakcia vo mne vyvoláva obraz predpubertálneho urazeného decka, ktorému došla reč a ide sa vyplakať do sluchátok, kam si vzdorne pustí Rytmusa alebo Justina alebo oboje.

Mal by som sa uvedomiť. Niet kvílivejšieho slovného spojenia ako čítať niečo ako „uvedom sa“. Tu si predstavujem človeka, ktorý neľúbil školu a každý deň premýšľal ako sfalšovať potvrdenie od lekára. Slovenčinu vzal v začiatkoch, horkoťažko skladá písmenká a výkon aký podáva v internetových diskusiách ho zodiera z posledných zvyškov svojej intelektuálnej sily. Nenávidel matematiku a vlastne veci ako fakty mu skoro nič nehovoria. Silne vyvinutá prvá signálna a teda podstatou jeho prejavu sú nekriticky prevzaté slogany, ktoré ešte ako tak konvenujú s jeho presvedčením, že okolo neho sú sami vychytralí hajzli.

FAIL! Áno, toto slovo je módne. Nadužívaná skratka, ktorá slúži ako náhrada za komplexnejšie vyjadrenie popisujúce fakty podopierajúce presvedčenie autora. Obvykle okolo tohto slova autor neposkytne žiadne vysvetlenie. Len skríkne a uteká preč. Aby sa ho nikto nepýtal. Nemá totiž dostatok argumentačnej sily, aby dokázal popísať svoje myšlienkové pochody.

FAKE! Spolu s predošlým slovom je to dvojica vyjadrení tej istej názorovej skupiny internetových diskutérov. Fungujú väčšinou na obrázkových systémoch. Postupom času sa im rozvinulo najmä schématické videnie sveta. Ak je svet maliarske plátno, ich svet je taká sieť, ktorá ho pokrýva. Toľko z neho vidia a takéto výrazivo použijú namiesto svojho prejavu. Majú radi názory. Hlavne svoj. Nevytvorilo sa im pevné prepojenie názoru s faktami. Hrozí riziko prevahy prvej signálnej sústavy.

Nechcem vyvolať názory, že zakazujem takéto termity používať. Subjektívne ma viac alebo menej iritujú a často už nastávajú prípady, kedy si o dotyčnom predstavujem niečo vyššie popísané. Keď už týmito slovami nahrádza svoju povinnosť podložiť svoje tvrdenia alebo len „zacláňa“.

Spolu s „trojbodkáčmi“ – ľudia píšuci prejavom pripomínajúcim bľabot rečovo postihnutého – do prejavu vkladajú tri bodky, ich vety sú poškodené a ich konštrukcia je holá, nerozvitá no nejde o holé vety ale akési záblesky myšlienok, ktoré sa úporne snaží klávesnicou zachytiť. Spolu s nimi si títo ľudia škodia.

Je totiž obdobie, kedy je prejav človeka veľmi podstatný lebo každé normálnejšie zamestnanie si vyžaduje mať konzistentný prejav. Písomný. Rečnícke umenie je ďaleko ťažšie, nemôže ho každý zvládnuť, no nedá sa prežiť bez základov získaných v bohatej slovnej zásobe a schopnosti pohotovo skladať vyjadreni.

Máte názor alebo pridáte aj nejaké argumenty a fakty?

Môže sa Vám ešte páčiť...