Démoni svoje siete tkajú

Toto je tak smutné. “Cez e-schránku na webe Slovensko.sk daňové priznanie nepodáte, musíte si vytvoriť schránku aj na webe finančnej správy”V texte je toľko WTF, každým krokom ti prejde hlavou pocit márnosti.

Nepomôže vám, ak ste si už pred časom aktivovali e-schránku na Slovensko.sk.

Poznávam v tom rukopis ľudí, čo na námietku “prečo” pobavene “ja to viem” odpovedajú, to tak predsa musí byť “ako inak by si to chcel”. Programátori, ktorí predtým, než to nakódili prešli ťažobou diskusíi ako tú sieť upliesť dokonale.

ZEP je už KEP: elektronický podpis sa už úradne nevolá zaručený, ale kvalifikovaný

A poznám ľudí od stola, ktorí s úradom preberali stovky uzlikov tejto siete aby ich uplietli čo najviac.

podľa celého zástupu programátorov, projekťákov, analytikov, tímlídrov, skrumástrov je stiahnutie aplikácie link „Zistiť operačný systém“

S ambíciou, že komplexný systém je s kvadriliónom odbočiek, križovatkek a zastávok. A každú treba navonok vystaviť.

pôjdete osobne na daňový úrad

Lebo len počet uzlíkov môže byť adekvátny cene.

príde vám ďalší e-mail o potvrdení…

Nikdy tie uzly neschovajú dovnútra (rozumej, sú tam ale rozhodovanie sa deje bez účasti v rozhraní), nikdy sa nesnažia zrušiť zastávky (vystúpiš z vlaku a ideš osobne na stanicu po pečiatku). Nesnažia sa ideu zavrhnúť ak zistia, že kliemt nie je ochotný zbaviť sa prekážok.

Po ukončení registrácie vás čaká ešte autorizácia… …sa dá urobiť dvoma spôsobmi… …pôjdete osobne

Toto sú zákazky robené tak aby boli dokončené a celé zaplatené. A doplatené bonusy za nečakanú náročnosť.

vyhodí vám čudnú hlášku: „Odosielate podanie za subjekt 7777777777 – Fiktívny subjekt pre autorizáciu DS“.

Viete má to na konci taký test. Dokáže tým prejsť živnostník? Vyberiem z hociktorej stavby murára (na 99 % je to živnostník) a ešte umazaného ho posadím k počítaču a poviem mu, že za každú minútu trvania prihlasovnaia platí 10 eur.

Správne manažérske vedenie projektu by to celé odtrúbilo po napočitaní 1000 eur.

Budem drzý a poviem, že takýto systém nemá cenu ani začať robiť pokiaľ nedokážete zrušiť ¾ zauzlení. Tie totiž prišli ako následok myslenia, ktoré len virtualizovalo priebeh fyzického podania do elektronickej schémy sprevádzajúc pridanie uzlíka vetou „a ešte treba toto“.

Daňové priznanie živnostník podá: Vypĺňate formulár, ktorý je v osobnej internetovej zóne v časti „Katalógy – Katalóg formulárov“, nie tlačivo, ktoré je na hlavnej stránke v časti „Občania – Dane“.

Nebojte, ten klik nie je posledný, nie je to posledné pozretie do návodu, posledné opakovanie autorizácie, posledné písanie si s úradom.

Na konci toho celého je odrazu z podania návštevou na úrade, ktoré je náročné najmä časovo, elektronické podanie náročné psychicky a na násobne vyšší počet krokov, návratov. A návštev úradov.

Čo presne sa vyriešilo?

Môže sa Vám ešte páčiť...