The Sum of All Fears

Zaraďujem vynechaný film v dobe vzniku a dopozeral som nedávno. Posúvam odporučenie. Scenár na základe diela Toma clancyho.

Viac o filme

Môže sa Vám ešte páčiť...