Pred časom ohlásené je skutočnosťou

You may also like...