Schindlerov zoznam

sa nakoniec našiel vo výťahu..


Written by rony