Sú potrebné platené prezerače obrázkov?

Prečítajte si o prezerači obrázkov Review: Resco Picture Viewer 4.11. Otázku v nadpise si zrejme odpovie každý po svojom:

  1. mám na to,
  2. nemám na to, ale mám "registrovátko",
  3. stačí mi PDAmill viewer, ktorý je zadarmo.

Námatkou ďalšie viewer obrázkov: RP Photo, FSViewer. Chi, hľadanie v Google mi pripomenulo Pocket VirtuaGirl 1.77


Kvak

Written by rony