Hm – je to cítiť…

.. ten prechod z Google na Jyxo.. nárast akéhosi divného Zoohoo.cz ;-)

Written by rony