Zmeň TITLE v neaktívnej záložke

Alian.info nasadil zaujímavú a trošku otravnú vec. Keď máte jeho web otvorený v záložke a prejdete na inú, zmení TITLE.

Urobil to začlenením tohto kódu do stránky

  <script>
   var currentTitle = document.title;
   window.onblur = function () { document.title = ':( bez teba tu je smutno'; }
   window.onfocus = function () { document.title = currentTitle; }
  </script>

Written by rony