Bez čoho by to už nebol weblog?

Sova prikladá význam trvalým odkazom. V príspevku je spomenuté vyradenie delenia weblogu po dňoch. Myslím, že aj bez zvýrazňovania tohto prvku ešte weblog ostane weblogom. Späť k trvalým odkazom: nemyslím, že je to pozitívny fenomén len pre weblogy, v konečnom dôsledku je dodržovanie pevných linkov pozitívne u každého väčšieho projektu ako je spravodajský, informačný resp. intranetový systém. Možno väčšie publikačné systémy trošku podceňujú samotné URL a generujú ako linky viacčimenej nezmysly, myslím si, že aj URL by mohli byť viac human-readable ako len púhy prostriedok pre skryté prelinkovanie sa navigáciou a dokumentami jediného sajtu.
Omnoho ľahšie sa vníma URL typu: www.server.sk/novinky/?id=3232 ako www.server.sk/generuj.php?system=dsfsdf45465f&db=hotnew.nsf&id=1
pričom u toho druhého príkladu pridaním je to id najnovšia novinka a nie trvalý odkaz na tú istú.

Môže sa Vám ešte páčiť...