Udelátka: pre Firebirďákov nič nové..

Keďže mi na FB vadí snád iba nevedomosť o spôsobe ako minimalizovať plochu zabranú samotným menu (nedá sa prekryť iným toolbarom alebo neviem čím zeditujem menu FB do minimálnej podoby), tak som si trošku prezrel pár stránok. Tradične človek nájde iné stránky ako chce, preto sem nalinkujem veci, ktoré nebudem skúšať, ale zaujímavé sú:
Priame linky k inštalácii komponentov do FB: Agregátor RSS, zabiť AutoComplete, BlogThis pre Blogger.com, IRC klient, pridaj do kontextmenu Close Other Tabs, Compact menu (žeby toto by bolo ono?), Kiosk mode (total bez GUI), Scuckávač obrázkov a súborov zo zobrazenej stránky (hodí sa na xxx stránky, hodí sa teda mládencom), BOMBA: operácky Paste & Go je tu!, BOMBA: prepínač alternatívnych štýlov (CSS) ako má Opera a iné nájdete na tejto web stránke.

Môže sa Vám ešte páčiť...