Agenda Fusion 5.3

Pripomínam novú verziu PIM nadstavby Agenda Fusion. Oznámené via PocketPCThoughts
Novinkou je v kontaktoch možnosť vložiť obrázok osoby. Farebné nastavenie sa dá uložiť a neskôr načítať alebo posunúť iným. Prideľovanie farieb kategóriam. Drag&drop.
Minimálne kvôli farbám kategórii a tým fotkám by sa to malo oplatiť.


Trošku napoviem pri fotkách v kontaktoch.
Do adresára: \My Documents\FusionContactPhotos uložte obrázky GIF alebo JPG s názvom rovnakým ako je názov príslušného kontaktu. Názov kontaktu zistíte pri jeho editovaní po klepnutí na File As.
Je to naozaj divný postup, pre programátora jednoduchší, no nasledujúce verzie by to mali mať už v prostredí.
For Version 5.3 and later:
On your Pocket PC, create a new folder located under the \My Documents folder (or the equivalent named folder if your Pocket PC is not running an English language operating system).
Name this folder FusionContactPhotos, so you now have \My Documents\FusionContactPhotos.
Copy your contact images to this folder (*.bmp, *.gif and *.jpg supported)
Rename the contact image file(s) after the „File As“ name for your contact.
(i.e. Jones, Bob.gif) To determine the „File As“ name for your contact, look in the Agenda Fusion contacts listing and display all contacts by File As to see what the name for your image should be.)
The next time you open that contact, you’ll see the image displayed in the preview window! We’ll be making this process a bit simpler in a follow-on version of Agenda Fusion.

Môže sa Vám ešte páčiť...

1 odpoveď

  1. HLAVA.NET píše:

    Agenda Fusion 5.3 pro PDA – jednicka mezi PIM

    Pokrok se nedá zastavit…