FMOD 3.71 – prehrávač mp3, wma, off…

Prehrávač so zaujímavým popisom supports 3d sound, midi, mods, mp3, ogg vorbis, wma, aiff, recording, obstruction/occlusion, cd playback (analog or digital), cd ripping, mmx, internet streaming, dsp effects, spectrum analysis, a menom fmod je k dispozícií vo verzií 3.71
Viac informácií: fmod.org

Môže sa Vám ešte páčiť...