Movable Type: Round Robin (striedanie hodnôt)

Round Robin plugin (link na autora) dokáže taký malý zázrak ako ukazuje jedno z možných aplikácií:

<MTRoundRobin set=“gray white“>
<MTEntries>
<div style=“background: <MTRoundRobin>“>

Ako vidíte, dá sa tak napríklad striedať farby, názvy classov a tak spestriť samotný blog (každý príspevok môže mať potom iný vzhľad).

Môže sa Vám ešte páčiť...